Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Sprzedawca – dalej jako Paragraf Militaria Magdalena Jaworska 80-240 Gdansk ul.M.Konopnickiej 3b, NIP 584-188-73-98 , tel.+48 661120600, e-mail: paragraf.militaria@gmail.com

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego paragraf-militaria.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod paragraf-militaria.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Paragraf-Militaria a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Dostawa

Dostawa złożonego zamówienia jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

przelewem na numer konta bankowego,

płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu paragraf-militaria.pl

Przesyłki

Trójmiasto – 17zł do 20kg, możliwość dostarczenia tego samego dnia, przy złożeniu zamówienia do godz.10

Rumia, Reda, Pruszcz Gd., Kowale – 23 zł do 20kg, , możliwość dostarczenia tego samego dnia, przy złożeniu zamówienia do godz.10

Reszta Polski według cennika DPD

Przy zamówieniach powyżej 150 zł przesyłka gratis